CalkaDzienna
Dyskretna całka dla zadanego przedziału dat z zadanego wyrażenia

Składnia

CalkaDzienna(parDataOd,parDataDo,parExpr,parParametry)

Parametry

parDataOd, parDataDo

Przedział dat (włączny) od-do. Data Clarionowa.

parExpr

Wyrażenie EVALUATE ze zmiennym argumentem X (REAL) lub N (LONG)

parParametry

Opcjonalne parametry KROK, SKALA i POCHODNA

zwraca

Wynik operacji (REAL)

Opis

Funkcja służy wyliczaniu całki poprzez próbkowanie wyrażenia dla argumentu z zadanego przedziału od-do z zadanym krokiem i sumowanie próbek.

Opcjonalne parametry modyfikują dokładność i skalę wyniku.


KROK

Krok oznacza liczbę dni skoku. Domyślnie 1, czyli próbkowanie co jeden dzień. Można podać liczbę dni lub literał D/T/M/K/R oznaczające odpowiednio dzień, tydzień, miesiąc, kwartał lub rok.

SKALA

Pozwala podzielić wynik przez zadaną stałą lub jeżeli podano jedną z liter D/T/M/K/R, wynik zostanie przeskalowany tak, aby odpowiadał średniej sumie w ciągu dnia/tygodnia/miesiąca/kwartału/roku.

POCHODNA

Obecność tego parametru zmienia działanie funkcji z całki na pochodną


Uwaga! Jako bazę do obliczeń przyjęto rok = 365 dni, kwartał = rok/4, miesiąc = rok/12, tydzień = 7, dzień = 1.


Uwaga! Ponieważ argument oraz wynik są liczbami rzeczywistymi, wynik będzie wartością przybliżoną i powinien być traktowany jako współczynnik, nie zaś jako liczba ostateczna (np. nie zaleca się używać takiego wyniku jako np. ilość na fakturze).


Przykłady

CalkaDzienna( DATE(1,1,AKT:Rok),DATE(1,1,AKT:Rok+1)-1, 'ZasPole(ZAS:ID_ZAS,''ZAS:Powierzchnia'',X)', 'KROK=D|SKALA=M')
=> 1689.32

Zobacz również:

-