C_wyp_niez_skladniki_razem
Suma naliczonych niezaksięgowanych składników

Składnia

C_wyp_niez_skladniki_razem(parIDKarty,parZnacznik,par24,parMc,parRok)

Parametry

parIDKarty

Identyfikator karty

parZnacznik

0 - składniki niezależne,

1 - składniki zależne,

2 - wszystkie

par24

2 - ilość i cena 2 miejsca po przecinku

4 - ilość i cena 4 miejsca po przecinku

parMc, parRok

Rok i miesiąc

zwraca

Tabela do pism.

Opis

Funkcja wylicza sumę naliczonych, niezaksięgowanych składników i zwraca sformatowaną liczbę.


Przykłady

C_wyp_niez_skladniki_razem(KAR:ID_KART,2,2,AKT:Mc,AKT:Rok)
=> '123 456,78'

Zobacz również:

-