C_wyp_niez_skladniki_mini
Wypisuje składniki dla karty

Składnia

C_wyp_niez_skladniki_mini(parIDKarty,parZnacznik,parNiez,parMc,parRok)

Parametry

parIDKarty

Identyfikator karty

parZnacznik

0 - składniki niezależne,

1 - składniki zależne,

2 - wszystkie

parNiez

0 - niezaksięgowane

1 - zaksięgowane

parMc, parRok

Rok i miesiąc

zwraca

Tabela do pism.

Opis

Funkcja generuje tabelę składników danej karty w zadanym roku i miesiącu.


Przykłady

C_wyp_niez_skladniki_mini(KAR:ID_KART,2,1,AKT:Mc,AKT:Rok)
=> <tabelka>

Zobacz również:

-