C_wyp_niez_skladniki
Wypisuje wszystkie niezaksięgowane składniki dla karty

Składnia

C_wyp_niez_skladniki(parIDKarty,parZnacznik,par24,parMc,parRok)

Parametry

parIDKarty

Identyfikator karty

parZnacznik

0 - składniki niezależne,

1 - składniki zależne,

2 - wszystkie

par24

2 - ilość i cena 2 miejsca po przecinku

4 - ilość i cena 4 miejsca po przecinku

parMc, parRok

Rok i miesiąc

zwraca

Tabela do pism.

Opis

Funkcja generuje tabelę niezaksięgowanych składników danej karty w zadanym roku i miesiącu.


Przykłady

C_wyp_niez_skladniki(KAR:ID_KART,2,2,AKT:Mc,AKT:Rok)
=> <tabelka>

Zobacz również:

-