C_wyp_konta
Wypisuje wszystkie konta dla karty i ich salda w tabelce

Składnia

C_wyp_konta(parIDKarty,parMc,parKonto,parSaldo)

Parametry

parIDKarty

Identyfikator karty

parMc

Miesiąc w bieżącym roku

parKonto

puste - wszystkie konta, lub wybrane jedno konto.

parSaldo

0 - saldo w jednej kolumnie (+/-)

1 - saldo w dwóch kolumnach WN i MA

zwraca

Tabela sald kont

Opis

Funkcja zwraca tabelę sald kont czynszowych.


Przykłady

C_wyp_konta(KAR:ID_KART,AKT:Mc,'',1)
=> <tabelka>

Zobacz również:

-