C_wyp_kont_bnadplat
Wykaz kont czynszowych dla karty - tylko zaległości

Składnia

C_wyp_kont_bnadplat(parIDKarty,parMc,parKonto)

Parametry

parIDKarty

Identyfikator karty

parMc

Miesiąc (w aktualnym roku)

parKonto

Opcjonalnie konto, jeżeli ma być tylko jedno.

zwraca

Tabela do pism.

Opis

Funkcja generuje tabelę kont czynszowych dla zadanej karty (tylko zaległości), miesiąca w aktualnym roku.


Przykłady

C_wyp_kont_bnadplat(KAR:ID_KART,AKT:Mc,'')
=> <tabelka>

Zobacz również:

-