C_suma_kont
Zwraca sumę sald kont czynszowych

Składnia

C_suma_kont(parIDKarty,parMc,parKonto)

Parametry

parIDKarty

Identyfikator karty

parMc

Miesiąc w aktualnym roku

parKonto

Opcjonalnie jedno wybrane konto.

pusty - wszystkie konta.

zwraca

Wartość sformatowana.

Opis

Funkcja zwraca sformatowane saldo kont czynszowych.


Przykłady

C_suma_kont(KAR:ID_KART,AKT:Mc,'')
=> '123 456,78'

Zobacz również:

-