C_konta_admg
Zwraca tabelę kont bankowych admg

Składnia

C_konta_admg()

Parametry

zwraca

Tabela kont bankowych admg (konto, opis).

Opis

Funkcja zwraca tabelę kont bankowych admg. Do wybrania admg używa bieżącej wartości pola ADM:id_admg.


Przykłady

C_konta_admg()
=> <tabelka>

Zobacz również:

-