C_StanyKont
Tabelka zawierająca salda kont karty

Składnia

C_StanyKont(parIDKarty,parParametry,parRok,parMc)

Parametry

parIDKarty

Identyfikator karty

parParametry

pusty - wszystkie konta

lub paramString z flagami uaktywniającymi poszczególne konta:

P - konta podstawowe

KONTO_0 - konto podstawowe

O - konta odsetkowe

KONTO_1 - konto odsetkowe

K - konta kosztowe

parRok, parMc

Rok i miesiąc

zwraca

Tabela wybranych kont karty

Opis

Funkcja generuje tabelę sald wybranych kont karty czynszowej.


Przykłady

C_StanyKont(KAR:ID_KART,'P|O',AKT:Rok,AKT:Mc)
=> <tabelka>

Zobacz również:

-