C_ObrotyWMiesiacu
Tabelka zawierająca stan początkowy miesiąca, dokumenty i saldo końcowe (moduł Czynsze)

Składnia

C_ObrotyWMiesiacu(parIDKarty,parPO,parRokOd,parMcOd,parRokDo,parMcDo)

Parametry

parIDKarty

Identyfikator karty

parPO

pusty - wszystkie konta

0 - konto podstawowe

1 - konto odsetkowe

20 - konto sporne

21 - konto sporne odsetkowe

30, 31, 32, 40, 41 - pozostałe typy kont

P - konta podstawowe (0, 20, 30, 40)

O - konta odsetkowe (1, 21, 31, 41)

K - konta kosztowe (32, 42)

lub konta dzielone przecinkiem.

parRokOd, parMcOd, parRokDo, parMcDo

Rok i miesiąc - początkowy i końcowy

zwraca

Tabela dokumentów karty

Opis

Funkcja generuje tabelę dokumentów dla karty czynszowej.


Przykłady

C_ObrotyWMiesiacu(KAR:ID_KART,'P',AKT:Rok,1,AKT:Rok,AKT:Mc)
=> <tabelka>

Zobacz również:

-