C_ObiektyTab
Tabelka do pism z danymi obiektu

Składnia

C_ObiektyTab(parID,parCo,parParametry,parFiltr)

Parametry

parID

Identyfikator obiektu

parCo

DK - dana karty określona parametrami: Id danej karty DANAKARTY na dzień DATA.

SALDOWN / SALDOMA - saldo w miesiącu wskazanym przez DATA dla konta czynszowego KONTO aktualnej karty KAR:ID_KART.

parParametry

Używane niezależnie od parCo:

KLATKA=0|1 - uwzględniaj klatki

KONDYGNACJA=0|1 - uwzględniaj kondygnacje

RAZEM=0|1 - dodaj do tabeli podsumowanie

Używane zależnie od parCo:

DANAKARTY=<id> - id danej karty

DATA=<data> - data "na dzień"

KONTO=<slk:konto> - konto czynszowe

parFiltr

Filtr zaawansowany (EVAL).

zwraca

Tabela do pism.

Opis

Funkcja generuje tabelę informacji o obiekcie. Dla danego obiektu przebiega zasoby, a w zasobach karty i drukuje wiersz dla każdej karty spełniającej opcjonalny filtr.


Przykłady

C_ObiektyTab(OB:ID_OB,'DK','KLATKA=1|RAZEM=1|DANAKARTY=12|DATA='&GLO:DataAkt,'')
=> <tabelka>

Zobacz również:

-