CZLN_AdmNr2ID
Konwersja ADM i nr członkowskiego na ID członka (moduł DCM)

Składnia

CZLN_AdmNr2ID(parAdm,parNrCzln)

Parametry

parAdm

Identyfikator administracji

parNrCzln

Numer członka

zwraca

0 - jeśli nie odnaleziono; czyści bufor CZLN

ID - jeśli odnaleziono, pozostawia wypełniony bufor CZLN

Opis

Funkcja zwraca ID członka dla zadanego ADM i NrCzln.


Przykłady

CZLN_AdmNr2ID(ADM:ID_ADMG,'01234')
=> 2345

Zobacz również:

-