CZKarty_OstatniaAktywnaWOkresie
Ostatnia karta aktywna w zasobie w zadanym okresie (moduł Czynsze)

Składnia

CZKarty_OstatniaAktywnaWOkresie(parZAS,parDataOd,parDataDo,parFiltr)

Parametry

parZAS

Identyfikator zasobu

parDataOd, parDataDo

Okres od-do.

parFiltr

Filtr zaawansowany na poziomie kart

zwraca

Identyfikator karty, lub zero.

Opis

Funkcja szuka ostatniej aktywnej karty w zasobie w zadanym okresie.


Przykłady

CZKarty_OstatniaAktywnaWOkresie(ZAS:ID_ZAS,DATE(1,1,2000),DATE(12,31,2020),'')
=> 1

Zobacz również:

-