CZK_DajListeZFiltra
Zwraca listę kont w formie quotedString na podstawie zadanego filtra

Składnia

CZK_DajListeZFiltra(parFiltr)

Parametry

parFiltr

pusty - wszystkie konta

0 - konto podstawowe

1 - konto odsetkowe

20 - konto sporne

21 - konto sporne odsetkowe

30, 31, 32, 40, 41 - pozostałe typy kont

P - konta podstawowe (0, 20, 30, 40)

O - konta odsetkowe (1, 21, 31, 41)

K - konta kosztowe (32, 42)

lub konta dzielone przecinkiem.


Dodatkowe polecenia dotyczące pamięci podręcznej:

CLEAN - usuń stare wpisy z pamięci podręcznej
CLEAR - czyść pamięć podręczną

zwraca

Lista kont w formie ciągu wartości w apostrofach dzielonych przecinkiem.

Opis

Funkcja zwraca listę kont czynszowych ze słownika kont czynszowych dla zadanego filtra.


Przykłady

CZK_DajListeZFiltra('P')
=> '203-00','204-00'

Zobacz również:

FiltrujKontoCzynszowe