CZD_Symbol
Zwraca sformatowany numer dokumentu (moduł Czynsze)

Składnia

CZD_Symbol(parCZD)

Parametry

parCZD

Identyfikator dokumentu czynszowego. Gdy zerowy, to z bieżącego bufora tabeli.

zwraca

Numer dokumentu sformatowany.

Opis

Funkcja służy do generowania numeru dokumentu (bez typu). Domyślnie symbol składany jest wg schematu TYP-NR/ROK. Można wprowadzić alternatywne wyrażenie dla danej admg w parametrach administracji.


Przykłady

CZD_Symbol(CZD:ID_CZDOK)
=> 'NAL-1234/2015'

Zobacz również:

CZD_NrDok