CZD_OstDokInfo
Rok, miesiąc, kwota i lista dokumentów wg zadanych kryteriów (moduł Czynsze)

Składnia

CZD_OstDokInfo(parParametry)

parParametry

KAR

Identyfikator karty czynszowej

DATAOD, DATADO

Okres, w którym wyszukiwany jest ostatni miesiąc z niezerowymi dokumentami; jednocześnie filtr dokumentów wg daty dokumentu od-do.

KONTO

Lista (;) kont czynszowych.

TYPDOKRM

Lista (;) typów dokumentów, na podstawie których ustalanych jest rok i miesiąc ostatniego dokumentu. W danym roku/miesiącu musi wystąpić przynajmniej jeden dokument z typów na tej liście.

TYPDOKSUMA

Lista (;) typów dokumentów, których wartość jest sumowana w ustalonym roku/miesiącu.

STRONA

WN lub MA, opcjonalnie wymuszenie szukania dokumentu z niezerową kwotą po stronie WN lub MA.

Jeśli nie podano, szukany jest dokument z niezerową kwotą po WN lub MA.

zwraca

paramString:

DATA - data ostatniego dokumentu

ROK - rok wystąpienia ostatniego dokumentu

MC - miesiąc wystąpienia ostatniego dokumentu

WN - suma kwot strony WN

MA - suma kwot strony MA

CZD - lista (;) identyfikatorów zsumowanych dokumentów

Opis

Funkcja szuka ostatniego dokumentu w zadanym przedziale dat, aby określić rok i miesiąc. Następnie wykonuje sumę dokumentów wg zadanych kryteriów i zwraca zebrane wyniki w formie paramString.


Przykłady

CZD_OstDokInfo('KAR='&KAR:ID_KART)
=> 'DATA=87878|ROK=2020|MC=12|WN=123.45|MA=123.45|CZD=1;2;3'

Zobacz również:

-