CZD_Obroty
Zwraca sumę obrotów na podstawie dokumentów (moduł Czynsze)

Składnia

CZD_Obroty(parKar,parRokOd,parMcOd,parRokDo,parMcDo,parKonto,parStrona,parFlt,parParametry)

Parametry

parKar

Identyfikator karty czynszowej

parRokOd, parMcOd, parRokDo, parMcDo

Rok i miesiąc, od-do

parKonto

Filtr kont czynszowych - parametr parCo funkcji FiltrujKontoCzynszowe

parStrona

WN lub MA

parFlt

Filtr zaawansowany na poziomie dokumentu czynszowego

parParametry

zarezerwowany

zwraca

Numer dokumentu sformatowany.

Opis

Funkcja sumuje obroty na podstawie dokumentów wg zadanych kryteriów.


Przykłady

CZD_Obroty(KAR:ID_KART,2000,1,2005,12,'P','WN','')
=> 1234.56

Zobacz również:

-