CZDOK_Numer
Zwraca numer dokumentu (bez typu) (moduł Czynsze)

Składnia

CZDOK_Numer(parID)

Parametry

parID

Identyfikator dokumentu czynszowego. Gdy zerowy, to z bieżącego bufora tabeli.

zwraca

Numer dokumentu.

Opis

Funkcja służy do generowania numeru dokumentu (bez typu).


Przykłady

CZDOK_Numer(CZD:ID_CZDOK)
=> '1234'

Zobacz również:

-