BytPopup
Elastyczny popup z opcją wyświetlania okien dialogowych

Składnia

BytPopup(parCo,parByty)

Parametry

parCo

Opcjonalny.

Pusty - bez dodatkowych działań,

CECHY - okno edycji cech,

DOKUM - dokumentacja.

parByty

Lista bytów w formie paramString:

IDT=IDR;IDR;IDR|IDT=IDR;IDR|IDT=IDR...

gdzie:

IDT - identyfikator tabeli,

IDR - identyfikator rekordu w danej tabeli.

zwraca

Wybrany rekord w formacie IDT|IDR

Opis

Funkcja wyświetla popup dla zadanego zbioru rekordów z wybranych tabel. Dodatkowo można wyświetlić wybrane okno dialogowe.

Przykłady

BytPopup('','1=2;3|4=5')
=> '1|3'

Zobacz również:

-