Budynek
Wycięcie kodu obiektu ze sformatowanego kodu zasobu

Składnia

Budynek(parKod)

Parametry

parKod

Sformatowany kod zasobu

zwraca

Sformatowany kod obiektu

Opis

Funkcja wycięciu kodu obiektu ze sformatowanego kodu zasobu.


Przykłady

Budynek('001-002-003')
=> '001-002'

Zobacz również:

-