Binder_Manage
Funkcja do zarządzania parami w tabeli Binder

Składnia

Binder_Manage(parAkcja,parParametry)

Parametry

parAkcja

Wybrana akcja:
G/GET - odnalezienie par
C/COUNT - zliczanie par
S/SET - dodanie/aktualizacja pary
U/UNSET - usuwanie par

parParametry

Parametry dla wybranej akcji.

Parametry podajemy po średniku ";", przypisanie znakiem równości "=".

Opis akcji i zestawów parametrów:

- G/GET - odnajduje parę dla zadanego ID

 - IDT1 - identyfikator tabeli lewej, obowiązkowy

 - ID1  - ID elementu z tabeli lewej, obowiązkowy

 - IDT2 - identyfikator tabeli prawej, nieobowiązkowy

 - ID2  - ID elementu z tabeli prawej, nieobowiązkowy

 Jeżeli podano IDT1 i ID1 - funkcja zwróci pasujące elementy w formie "IDT2:ID2,IDT2:ID2..."

 Jeżeli podano IDT1, ID1 i IDT2 - funkcja zwróci pasujące elementy w formie "ID2,ID2,ID2"

 Jeżeli podano IDT1, ID1, IDT2, ID2 - funkcja zwróci "1" jeśli para istnieje, lub "" jeśli nie.

 Kolejność wystąpienia par w tabeli jest nieistotna.

- C/COUNT - odnajduje pary i zwraca liczbę par

 - IDT1 - identyfikator tabeli lewej, obowiązkowy

 - ID1  - ID elementu z tabeli lewej, obowiązkowy

 - IDT2 - identyfikator tabeli prawej, nieobowiązkowy

 - ID2  - ID elementu z tabeli prawej, nieobowiązkowy

- S/SET - dodaje lub aktualizuje parę

 - IDT1 - identyfikator tabeli lewej, obowiązkowy

 - ID1  - ID elementu z tabeli lewej, obowiązkowy

 - IDT2 - identyfikator tabeli prawej, obowiązkowy

 - ID2  - ID elementu z tabeli prawej, obowiązkowy

 Funkcja najpierw wyszukuje podanej pary.

 Jeżeli nie znajdzie, to dodaje parę.

 W przypadku powodzenia funkcja zwraca pusty ciąg znaków.

 W przypadku niepowodzenia funkcja zwraca ciąg znaków formatu "KodBłędu - OpisBłędu"

- U/UNSET - usuwa daną parę

 - IDT1 - identyfikator tabeli lewej, nieobowiązkowy

 - ID1  - ID elementu z tabeli lewej, nieobowiązkowy

 - IDT2 - identyfikator tabeli prawej, nieobowiązkowy

 - ID2  - ID elementu z tabeli prawej, nieobowiązkowy

 Jeżeli nie podano parametrów - funkcja czyści całą tabelę Binder.

 Jeżeli podano IDT1 - funkcja czyści wszystkie pary związane z tabelą IDT1.

 Jeżeli podano IDT1 i ID1 - funkcja czyści wszystkie pary dla rekordu ID1 z tabeli IDT1.

 Jeżeli podano IDT1, ID1 i IDT2 - funkcja czyści wszystkie pary dla rekordu ID1 z tabeli IDT1 powiązane z rekordami z tabeli IDT2.

 Jeżeli podano IDT1, ID1, IDT2, ID2 - funkcja czyści wybraną parę.

 W przypadku powodzenia funkcja zwraca pusty ciąg znaków.

 W przypadku niepowodzenia funkcja zwraca ciąg znaków formatu "KodBłędu - OpisBłędu"

 Funkcja przeprowadza transakcję na tabeli Binder

Dodatkowe parametry:

- ERROR

 - 1 - krzycz o błędzie za pomocą MESSAGE

 - 2 - dodaj błąd do WMS

zwraca

Wartość zależna od parametru.

Opis

Funkcja służy zarządzania parami tabeli Binder.


Przykłady

Binder_Manage('GET','IDT1='&N&';ID1='&I)
=> Pobranie wszystkich par dla tabeli IDT1=N, ID1=I

Binder_Manage('SET','IDT1='&N1&';IDT2='&N2&';ID1='&I1&';ID2='&I2&';ERROR=2')
=> Dodanie dla tabel IDT1=N1, IDT2=N2 nowej pary ID1=I1, ID2=I2, raportowanie błędów do WMS

Zobacz również:

-