BINDEXP
Ekwiwalent BINDEXPRESSION

Składnia

BINDEXP(parNazwa,parWyrazenie)

Parametry

parNazwa

Nazwa wyrażenia

parWyrazenie

Wyrażenie w j.Clarion do ewaluacji

zwraca

Wynik ewaluacji wyrażenia.

Opis

Funkcja służy do bindowania wyrażenia pod wskazaną nazwą. Pomocne w sytuacji, gdy wykonanie wyrażenia wymaga zabindowanej zmiennej, która nie jest zabindowana w danym wątku.


Przykłady

BINDEXP('_DATA','GLO:DataAkt')
=> ''

Zobacz również:

-