BETWEEN
Czy wartość jest z podanego zakresu

Składnia

BETWEEN(parWartosc,parDolny,parGorny)

Parametry

parWartość

Testowana wartość

parDolny

Dolna granica zakresu. Pusty ciąg - pomiń warunek.

parGorny

Górna granica zakresu. Pusty ciąg - pomiń warunek.

zwraca

1 - wartość mieści się w zakresie, 0 - wartość nie mieści się.

Opis

Funkcja służy do sprawdzania, czy wartość mieści się w zadanym przedziale (włącznie). Testowane mogą być liczby lub ciągi znaków - funkcja automatycznie rozpoznaje typ wartości. Dobrze jest używać funkcji BETWEEN w wyrażeniach filtrów, gdzie argumentem wartości jest wywołanie inne funkcji - dzięki zastąpieniu dwóch porównań jedną funkcją, zyskujemy dwukrotnie na czasie wykonania operacji. Jeżeli wartość parDolny lub parGorny jest pusta, to pomijany jest warunek odpowiednio granicy dolnej lub górnej.


Przykłady

BETWEEN(1,0,2)
=> 1
BETWEEN('B','A','C')
=> 1

Zobacz również:

-