Kasa - Import wyciągów - Akceptowane formaty
Import wyciągu bankowego


Lista formatów obsługiwanych przez system ADA, moduł KASA.

MT940

EIN

AIPP

SIMP

ELIXIR-0

TransCollect

PBS (XML)


Wprowadzenie


Formaty wyciągów rozpoznawane są automatycznie na podstawie formatu i typu danych. Opis techniczny poszczególnych formatów wykracza poza kompetencje niniejszego dokumentu, dlatego poniżej ograniczono informacje jedynie do szczegółów istotnych dla importu do systemu ADA, w tym interpretacji rachunków wirtualnych SWRK.


MT940


Domyślnym zachowaniem dla formatu MT940 jest pobieranie informacji o SWRK z pól 60-63 sekcji 86.

W takim przypadku - jeżeli w polu znajduje się ciąg "SWRK" - jako wartość swrk pobierany jest ciąg dalszy pola (np. "~63SWRK 1001983").


Jeżeli SWRK znajduje się w polu 23 sekcji 86 i jest zapisane w sposób: "~23ZA: 1001983", to system interpretuje taki zapis również jako nr swrk.


W przypadku, gdy w polu 32 lub 33 sekcji 86 znajduje się zapis rozpoczynający się od "COLLECT:", to 12 ostatnich znaków pola jest interpretowane jako swrk.


W przypadku, gdy w polu 61 sekcji 86 znajduje się 26 cyfr, numer ten jest traktowany jako swrk.


W przypadku banku ING numer SWRK odczytywany jest z pola REF_BANK w sekcji 61 - ostatnie pole w linii 61.


W przypadku banku Millenium jeżeli w opisie transakcji znajduje się ciągu "KLIENTNR:", to jako swrk pobierane jest ostatnie 16 znaków tego pola.


W przypadku mBank interpretowany jest ciąg z opisu transakcji rozpoczynający się od "ID IPH: XX" - w tej sytuacji interpretowanej jest ostatnie 6 znaków pola lub ostatnie 6 znaków przed pierwszym średnikiem po tym ciągu, o ile średnik występuje.


EIN


Plik w formacie a'la CSV.

SWRK pobierane jest z piątego pola - nr rachunku odbiorcy.


AIPP


Plik w formacie a'la CSV.

Format występuje w 5-ciu odmianach (patrz dokumentacja banku Millenium).

W zależności od odmiany SWRK pobierane jest kolejno z pola 7, 4, -, 7, 3.


SIMP


Plik w formacie a'la CSV.

W formacie SIMP SWRK pobierane jest z pierwszego pola.


ELIXIR-0


Plik w formacie a'la CSV.


Domyślnie SWRK pobierane jest z pola 7 - ostatnie 6 znaków.


Jeżeli informacja o SWRK znajduje się w polu 16 i poprzedzony jest ciągiem "ID=", należy ustawić parametr ELIXIRSWRK16 na wartość 1.


Jeżeli informacja o SWRK znajduje się w polu 16 bez wiodącego ciągu, to jeżeli ciąg zaczyna się na "000001" - wtedy kolejne 6 znaków pobierane jest jako SWRK.


W przypadku banku "Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią" SWRK pobierane jest z pola 6 - ostatnie 6 znaków.


TransCollect


Plik w formacie a'la CSV.


Format występuje w dwóch odmianach: Standardowy oraz Pocztowy (Bank Pocztowy).


W przypadku standardowym pole SWRK znajduje się na pozycji 4.


W przypadku Banku Pocztowego pole SWRK znajduje się na pozycji 3.


PBS (XML)


Format XML. Jako swrk pobierana jest wartość pola RACH_BENEF.