AdresOb
Zwraca wybrany element adresu obiektu

Składnia

AdresOb(parID,parCo)

Parametry

parID

Identyfikator obiektu

parCo

Określa zwracany element:

0  - kod obiektu, sformatowany

0- - kod obiektu nie sformatowany
1  - adres podstawowy, 1 linia

12 - adres podstawowy, 1 z 2 (ulica, nr, ew. miejscowość)

22 - adres podstawowy, 2 z 2 (kod pocztowy, poczta, ew. miejscowość)

32 - adres podstawowy, ulica

42 - adres podstawowy, nr domu

52 - adres podstawowy, nr lokalu

62 - adres podstawowy, miejscowość

72 - adres podstawowy, kod pocztowy

82 - adres podstawowy, poczta

zwraca

Wartość zależna od parametru.

Opis

Funkcja służy do wydobywania wartości wybranego elementu adresu obiektu.


Przykłady

AdresOb(OB:ID_OB,'62')
=> 'Bydgoszcz'

Zobacz również:

-