AdresKth
Zwraca wybrany element adresu kontrahenta

Składnia

AdresKth(parID,parCo)

Parametry

parID

Identyfikator kontrahenta

parCo

Określa zwracany element:
0|N|NAZWA  - nazwa kontrahenta

1|A|ADRES  - adres podstawowy, 1 linia

12|A1|ADRES1 - adres podstawowy, 1 z 2

22|A2|ADRES2 - adres podstawowy, 2 z 2

32|U|ULICA - adres podstawowy, ulica / miejscowość

42|B|BUDYNEK - adres podstawowy, nr domu

52|L|LOKAL - adres podstawowy, nr lokalu

62|M|MIASTO|POCZTA - adres podstawowy, miejscowość

72|K|KOD - adres podstawowy, kod pocztowy

POCZTA - adres podstawowy, poczta

3|AK|ADRESKOR  - adres korespondencyjny, 1 linia

14|A1K|ADRES1KOR - adres korespondencyjny, 1 z 2

24|A2K|ADRES2KOR - adres korespondencyjny, 2 z 2

P|PRZELEW  - nazwa do przelewu, 1 linia

P1|PRZELEW1 - nazwa do przelewu, 1 z 2

P2|PRZELEW2 - nazwa do przelewu, 2 z 2

Dodatkowo po znaku '|' opcje paramString:

CURRENT - nie getuj kth, użyj bufora

DZIEL=N;M - podziel string: zwróć N-tą linię, gdzie max szerokość jest M

zwraca

Wartość zależna od parametru.

Opis

Funkcja służy do wydobywania wartości wybranego elementu adresu kontrahenta.


Przykłady

AdresKth(KTH:ID_KTH,'M')
=> 'Bydgoszcz'

Zobacz również:

-