Adres:Funkcja
Funkcja do wydobywania danych o adresach korespondencyjnych, telefonach i emailach

Składnia

Adres:Funkcja(parKth,parIDT,parIDR,parNaDzien,parCo)

Parametry

parKth

Identyfikator kontrahenta, jeżeli dane mają dotyczyć tylko wybranego kontrahenta, lub zero. Jeżeli podany, to IDT i IDR są ignorowane.

parIDT, parIDR

Identyfikator tabeli i rekordu, jeżeli dane mają dotyczyć wybranego rekordu (np. karty czynszowej)

parNaDzien

-1 - data nieistotna, dane archiwalne traktowane jak aktywne; 0 - aktualna data systemowa (glo:dataakt); >0 konkretna data numeryczna

parCo

CO|paramString

CO:
= 0 - zawsze zwraca 1
= 1 lub pusty - cztery linie adresu
= 14|24|34|44 - wybrana linia adresu
= CZY - czy jest adres korespondencyjny? 0 - nie, 1 - tak

paramString:
TYP = opcjonalny; jednocyfrowe typy w dowolnej kolejności, np. '01', domyślnie 0. Typy adresów: 0 - adres korespondencyjny, 1 - email, 2 - telefon.
RET | WYNIK = opcjonalny;
- FROMSTRING - wszystkie adresy w stylu CO=1 dzielone znakiem '|'
- ID - lista identyfikatorów adresów
- KONTEKST - zwraca kontekst, np. opis karty czynszowej
- NUM - liczba adresów spełniających zadane kryteria
- ERRORS - zamiast adresów zwraca przyczyny pominięcia pozostałych adresów lub informację o braku adresów
- <inny> - np. E#expr - ewaluacja funkcją PXEvaluate
RETNUM = 1|2|3|... - opcjonalny; jeżeli parametr jest określony, to zwraca Ntą wartość zdefiniowaną przez RET, np. 2go doręczyciela
DORECZYCIELE = opcjonalny; filtr doręczycieli - po średniku
CZYSTE | PURE - bez domyślnych adresów kor. (z kth lub zasobu etc.)
Jeżeli użyto parametru PURE, to można dodać poniższe filtry (wykluczają się parami):
SERYJNE | NIESERYJNE - filtr wg pola CzySeryjne
MARKETING | NIEMARKETING - filtr wg pola CzyMarketing
PLATNE | NIEPLATNE - filtr wg pola CzyPlatne

B - w przypadku adresów korespondencyjnych kontekstowych (TYP=0, IDT>0, IDR>0) powoduje, że jeżeli brak adresu kontekstowego oraz brak adresu kor. kontrahenta, to zwracany jest pusty ciąg (nie tak jak domyślnie w przypadku karty czynszowej - adres zasobu).

KARBDN - w przypadku domyślnego adresu wg karty czynszowej do nazwy kontrahenta nie dopisuj współposiadacza (KAR:dod_nazwa)

zwraca

Wartość zależna od parametrów.

Opis

Funkcja służy do wydobywania danych o adresach korespondencyjnych, adresach email lub telefonach przypisanych do danego kontrahenta lub innego bytu, np. karty czynszowej.


Przykłady

Adres:Funkcja(1,0,0,0,'14|TYP=1')
=> 'kowalski@wp.pl'

adres korespondencyjny e-mail dla kontrahenta
Adres:Funkcja(KTH:ID_KTH,0,0,GLO:DataAkt,'14|PURE|TYP=1')

adres korespondencyjny dla karty ( pierwsza linia {14})
Adres:Funkcja(0,15,kar:id_kart,GLO:DataAkt,'14|PURE')

liczba telefonów
Adres:Funkcja(KTH:ID_KTH,0,0,GLO:DataAkt,'14|TYP=2|RET=NUM'

pierwszy telefon
Adres:Funkcja(KTH:ID_KTH,0,0,GLO:DataAkt,'14|TYP=2|'

telefony fromstring
Adres:Funkcja(KTH:ID_KTH,0,0,GLO:DataAkt,'14|TYP=2|RET=FROMSTRING')

telefony z notatkami w nawiasie
Adres:Funkcja(KTH:ID_KTH,0,0,GLO:DataAkt,'14|TYP=2|RET=E#CLIP(ADR:adres1)&'' (''&CLIP(ADR:notatka)&'')''')

Zobacz również:

-