AdresFormat
Formatowanie elementów adresu

Składnia

AdresFormat(parCo,parUlica,parNrBudynku,parNrLokalu,parMiasto,parKodPocztowy,parPoczta)

Parametry

parCo

1 - adres w jednej linii

12 - pierwsza linia adresu

22 - druga linia adresu

1|2 - obie linie adresu oddzielone znakiem |

parUlica, parNrBudynku, parNrLokalu, parMiasto, parKodPocztowy, parPoczta

Poszczególne elementy adresu.

zwraca

Wartość zależna od parametru.

Opis

Funkcja służy do formatowania adresu.


Przykłady

AdresZas('1','Kwiatowa','1','2','Miasteczko','12-345','')
=> 'Kwiatowa 1/2'

Zobacz również:

-