AdresFaktury
Zwraca wybrany element adresu faktury (moduł Faktury)

Składnia

AdresFaktury(parID,parCo)

Parametry

parID

Identyfikator faktury

parCo

Określa zwracany element:
1 - cały adres w jednej linii
12 | 22 - adres linia 1 lub 2

32 - ulica i nr

62 - miejscowość

72 - kod pocztowy

zwraca

Wartość zależna od parametru.

Opis

Funkcja służy do wydobywania wartości wybranego elementu adresu faktury.


Przykłady

AdresFaktury(fak:id_fak,'62')
=> 'Bydgoszcz'

Zobacz również:

-