AdresAdmg
Zwraca wybrany element adresu administracji

Składnia

AdresAdmg(parAdmg,parCo)

Parametry

parAdmg

Identyfikator administracji

parCo

Określa zwracany element:
0 - nazwa administracji
1 - adres podstawowy w jednej linii
12 | 22 - adres podstawowy, linia 1 lub 2
32 - adres podstawowy, ulica
42 - adres podstawowy, nr budynku
52 - adres podstawowy, nr lokalu
62 - adres podstawowy, miejscowość
72 - adres podstawowy, kod pocztowy
3 - adres korespondencyjny w jednej linii
14 | 24 - adres korespondencyjny, linia 1 lub 2
34 - adres korespondencyjny, ulica
44 - adres korespondencyjny, nr budynku

54 - adres korespondencyjny, nr lokalu

55 - adres korespondencyjny, miejscowość

65 - adres korespondencyjny, kod pocztowy

P - dane do przelewu w jednej linii

P1 | P2 - dane do przelewu, linia 1 lub 2

zwraca

Wartość zależna od parametru.

Opis

Funkcja służy do wydobywania wartości wybranego elementu adresu administracji.


Przykłady

AdresAdmg(AKT_ADMG,'62')
=> 'Bydgoszcz'

Zobacz również:

-