Admg_FromString
Zwraca listę administracji

Składnia

Admg_FromString(parParametry)

parParametry

SEP

Separator listy, domyślnie "|".

CND

Czynne na dzień (data clarionowa), domyślnie bez filtrowania wg nieczynności.

EVAL

Wyrażenie do ewaluacji, domyślnie ADM:ID_ADMG.

FLT

Filtr zaawansowany, domyślnie pusty.

SORT

Wyrażenie do sortowania, domyślnie wg FORMAT(ADM:ID_ADMG,@N03).

zwraca

Łańcuch znaków wygenerowany z listy administracji na podstawie parametrów.

Opis

Funkcja domyślnie służy do generowania fromString'a ID administracji. Dodając wymienione parametry można uzyskać alternatywne listy.


Przykłady

Admg_FromString('')
=> '1|2|3'

Zobacz również:

-