Przegląd ADMG        
Nadzorca / Menu / Przegląd/Admg        


Określenie ( skrót ) ADMG oznacza "Administrację Główną",dla której prowadzimy ewidencję i księgi rachunkowe.


ADMG może być:


  • spółdzielnią mieszkaniową
  • wspólnotą mieszkaniowa
  • zarządcą nieruchomości
  • urzędem miasta i gminy
  • zakładem komunalnym
  • itp..Po zainstalowaniu oprogramowania okno z przeglądu wygląda następująco:W prawej części okna dostępne są przyciski edycyjne pozwalające na dopisanie nowego podmiotu lub modyfikację wcześniej wprowadzonych danych.


Okno edycyjne podzielone jest na zakładki na których zgromadzone są dane pogrupowane tematycznie.


Na pierwszej zakładce wprowadzamy pełna nazwę, adres, NIP, regon.


Kontrahent zwrotny - to kontrahent zarejestrowany w bazie kontrahentów, na którego będą wystawiane tzw dokumenty wewnętrzne.  W praktyce oznacza to że do bazy kontrahentów musimy wprowadzić te same podmioty co do bazy ADMG aby program wystawiając dokumenty wewnętrzne mógł użyć odpowiednich danych podatkowych ( nazwa, nip, pesel...)


Urząd skarbowy - wybieramy z bazy kontrahentów urząd, do którego należy podmiot w zakresie podatku CIT I VAT

ZUS - wskazujemy własciwą jednostkę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Zakładka Banki przechowuje informacje o koncie bankowym dla ADMG.

Nie ma ograniczeń co do liczby posiadanych kont, dopisujemy je kolejno podając numer

nazwę banku, opis pomocniczy pozwalający w łatwy sposób odszukać właściwe konto w przypadku kilku rachunków.

Zielony znacznik obok numeru konta informuje o poprawnym wpisaniu numeru. W przypadku popełnienia błędu, system poinformuje nas o tym fakcie w formie czerwonego znaku 'X'


Istotnym elementem jest pole: Nazwa pliku do eksportu przelewów służy ono do zdefiniowania nazwy paczki która będzie generowana przy przesyle wystawnych przelewów do programu bankowego.

Systemy bankowe oferujące import przelewów w formacie ELIXIR-0 dopuszczają możliwość w jednej paczce przesłać wiele przelewów z różnych kont. Aby to osiągnąć należy w polu Nazwa pliku do eksportu przelewów wpisać taką samą nazwę przy wszystkich rachunkach we wszystkich ADMG dla takiego banku np: BS_   .Jeśli bank nie dopuszcza wielu przelewów z rożnych kont wówczas W tym polu należy wpisać nazwy unikalne np: PKO001    w kolejnym PKO002 itp.

Brak nazwy pliku skutkować będzie generowaniem jednego pliku o nazwie składającej się z tylko z daty.

Po wprowadzeniu i uzupełnieniu danych podstawowych mamy przegląd wszystkich podmiotów, które są w naszym administrowaniu ( zarządzaniu).