ANOZ_DajListe
Konwersja ID w hierarchii Admg/Nier/Ob/Zas/Kar/Kth

Składnia

ANOZ_DajListe(parSrcIDT,parSrcIDR,parDstIDT,parParametry)

Parametry

parSrcIDT, parDstIDT

Numer tabeli źródłowej i docelowej

Dostępne tabele: Admg, Nier, Obiekty, Zasoby, CZ:Karty, Kth

parSrcIDR

Lista identyfikatorów z tabeli źródłowej, dzielone "|".

parParametry

Opcjonalne:

CND - Czynne na dzień - data w formacie Clarion - powoduje filtrowanie rekordów w hierarchii wg daty nieczynności (tylko czynne na dzień!).

FLT - filtr zaawansowany Clarion na poziomie parDstIDT.

SQL# - filtr WHERE w SQL na poziomie odpowiedniej tabeli, # - nr tabeli.


Dostępność SQL:

SrcIDT: TabelaSQL(dla DstIDT)

ADM: NIE,OB,ZAS,KAR(kar,kth)

KTH: KAR(adm,nie,ob,zas,kar)

NIE: OB(ob,zas,kar,kth)

OB: ZAS(zas,kar,kth)

ZAS: KAR(kar,kth)


np.: SQL15=kod_zas\\\=''01001001''

zwraca

Lista identyfikatorów z tabeli docelowej, dzielone "|".

Opis

Funkcja służy do konwersji jednych identyfikatorów na drugie na bazie hierarchii admg/nieruchomości/obiekty/zasoby.


Przykłady

ANOZ_DajListe(3,OB:ID_OB,4,'')
=> '1|2|4|7|12|19'

Zobacz również:

-