ADD
Zwiększa wartość zmiennej o zadaną wartość

Składnia

ADD(parZmienna,parWartosc)

Parametry

parZmienna

Nazwa zmiennej lub parametru skryptu

parWartosc

Wartość, o którą zwiększona będzie wartość zmiennej

zwraca

Wartość zmiennej lub parametru po wykonaniu działania

Opis

Funkcja służy do zwiększenia o zadaną wartość wartości danej zmiennej lokalnej.


Przykłady

ADD('A',2)
=> '3'

Zobacz również:

-