ADALog
Zapis treści do logu

Składnia

ADALog(parTresc)

Parametry

parTresc

Ciąg tekstu do zapisania do LOGu

zwraca

Pusty ciąg znaków

Opis

Funkcja zapisuje do pliku LOG bieżącego operatora wskazaną treść.


Przykłady

ADALog('Zapis do logu')
=> ''

Zobacz również:

-