ADAEmail_WyslijCmd
Polecenie wysłania emaili (moduł Sekretariat)

Składnia

ADAEmail_WyslijCmd(parCfg,parEml,parSrcf,parLimit,parCicho)

Parametry

parCfg

Identyfikator skrzynki email

parEml

Opcjonalnie - lista identyfikatorów emaili do wysłania

parSrcf

Folder źródłowy:
-2 - skrzynka nadawcza
-6 - skrzynka nadawcza (Harmonogram)

parLimit

Limit liczby wysyłanych wiadomości

parCicho

Wyciszenie komuniaktów

zwraca

1 - wysłano, 0 - nie wysłano

Opis

Funkcja służy do wysyłania emaili przygotowanych do wysyłki w folderze skrzynki nadawczej lub nadawczej harmonogram.


Przykłady

ADAEmail_WyslijCmd(1,'',-6,1,1)
=> ''

Zobacz również:

-