ADAEmail_Haslo
Generowanie hasła (moduł Sekretariat)

Składnia

ADAEmail_Haslo(parParametry)

Parametry

parParametry

Parametry opcjonalne paramString:

KAR - identyfikator karty; jeśli nie podano, wykorzystywane są aktualne bufory rekordów.

zwraca

Wygenerowane hasło

Opis

Funkcja służy do generowania hasła wg wzoru z parametrów.


Uwaga! Funkcja automatycznie filtruje powstały ciąg znaków dopuszczając tylko znaki z listy:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890-=!@#$%^&*()_+[]\{}|;':,./<>?


Przykłady

ADAEmail_Haslo('KAR='&KAR:ID_KART)
=> 'SM00001'

Zobacz również:

-