ADAEmail_FixAddressList
Próba naprawy listy adresów email (moduł Sekretariat)

Składnia

ADAEmail_FixAddressList(parListaAdresow,parParametry)

Parametry

parListaAdresow

Ciąg znaków zawierający listę adresów do korekty, np.:

"JAN KOWALSKI" <jk@wp.pl>, "KRZYSZTOF NOWAK" <kn@gmail.com>

parParametry

Opcjonalny.

ERR - powoduje, że funkcja zamiast przetworzonego ciągu znaków, zwraca informację, czy wystąpił błąd uniemożliwiający naprawę - 0 nie, 1 tak.

zwraca

Skorygowany ciąg znaków, lub oryginalny ciąg znaków jeśli wystąpił błąd uniemożliwiający naprawę.

Opis

Funkcja służy do korekty listy adresów email - eliminuje zbędne dodatkowe znaki.


Przykłady

ADAEmail_FixAddressList(EML:EMAILTO)
=> '"JAN KOWALSKI" <jk@wp.pl>, "KRZYSZTOF NOWAK" <kn@gmail.com>'

Zobacz również:

-