Zmiany dokonane w roku 2015.


Wersja 15.03.01.0


Ogólne
 • Kolejne okna systemu zostały odświeżone oraz wyposażone w możliwość zmiany rozmiaru, zapamiętywanie zakładek sortowania i możliwość modyfikacji czcionki przeglądów (Ctrl+Q); jeżeli opcja jest aktywna, wyświetlona zostanie stosowna podpowiedź.
 • Procedura startowa systemu – optymalizacje pod kątem prędkości startu systemu ADA, poprawa estetyki.
 • Admg – formularz edycji admg – przebudowana zakładka Banki, dodana kolumna SWRK, dodane formatowanie konta bankowego, opcje tła aplikacji – dodane dwie nowe wbudowane tapety oraz możliwość wybrania obrazu z dysku (np. zdjęcie w formacie JPG); formularz edycji konta bankowego – okno przebudowane: uporządkowanie elementów, zmiana metody wprowadzania numeru konta, intuicyjny interfejs.
 • Kth – przegląd kontrahentów – optymalizacje przeglądu, dodany szybki indeks wyszukiwania (pole „Wpisz wyszukiwane słowa…”), dodano opcję „szukaj również w telefonach i emailach”, na liście telefonów i emaili dodano wyszarzanie nieaktywnych pozycji.
 • Poprawki wizualne interfejsu – ujednolicenie większości ikon oraz ikon na przyciskach, wymiary i ułożenie przycisków funkcyjnych.
 • Wydruk faktur w Czynszach, Fakturach i FK – usprawnienia pod kątem druku do PDFCreator - nazwa wydruku do zapisu.
 • UniDruk, UniExport, ADAEmail, Pisma, Faktury w Mediach – dodane wsparcie do bezpośredniego zapisu do PDF za pomocą wersji beta interfejsu COM PDFCreator (wersja 2.0 lub nowszy).
 • Nowy zestaw ikon reprezentujących moduły systemu, logo systemu oraz ekran powitalny.
 • Parametry i Parametry Indywidualne – ujednolicone we wszystkich modułach, dodana sekcja „wspólne” we wszystkich modułach dla parametrów globalnych.
 • Słownik gmin – dodano pole Kod – potrzebne do e-deklaracji.
 • Funkcje: dodano funkcje Admg_DajPole(IDAdmg,Pole), Kth_DajPole(IDKth,Pole), ADA_DajPole(IDT,IDR,Pole) do wydobywania wartości pola wybranego admg, kontrahenta lub dowolnej tabeli systemu (wg nr tabeli i id rekordu).
 • Dodana konsola do testowania funkcji systemu (CtrlAltF3).
 • Uporządkowany system zarządzania ścieżkami do tabel, umożliwiono rozproszenie danych systemu na kilka lokacji (folderów lub serwerów).
 • Wspólny mechanizm zaznaczania – dodano możliwość zaznaczania pojedynczych pozycji z klawiszem Ctrl, zaznaczania zakresów z Shift i odznaczania zakresów z Alt; jeżeli opcja jest aktywna, wyświetlona zostanie stosowna podpowiedź.
 • Uporządkowana struktura wewnętrzna pamięci systemu – generalny wzrost szybkości i stabilności aplikacji.
 • Kontrahenci – dodane pola Imię pierwsze, Nazwisko, Urząd Skarbowy – potrzebne do deklaracji PIT-8C.
 • Procedura aktualizacji – przyspieszona i „odmrożona” (usunięto wrażenie zawieszania się procedury).
 • Dodano zakładki do ramki aplikacji. Zakładki pomagają odnaleźć się wśród wielu otwartych naraz okien na podobnej zasadzie, jak zakładki w przeglądarkach www. Dostępne są opcje personalizacji zakładek na poziomie globalnym (dla wszystkich operatorów) oraz indywidualnym (parametry indywidualne operatora): obecność zakładek, położenie oraz styl graficzny.
 • Paski narzędzi we wszystkich modułach zastąpiono jednym wspólnym paskiem przycisków wzbogaconym o wyświetlanie daty programowej.


Czynsze
 • Pisma – druk książeczek opłat – parametr drukowania adresu rozszerzony do trzech opcji: domyślnie, adres z karty, adres z danych do przelewu; dodano opcjonalny wybór pisma do druku książeczek w układzie pismo+przelew (również pismo RTF).
 • Pisma – makra – dodano makra dla konta bankowego admg oraz nazwy banku tego konta.
 • Dekretowanie seryjne paczek do FK – usprawnienia pod kątem operatorskim: bez pytania o administrację, jeżeli dostępna jest jedna administracja; jeżeli administracja nie zawiera paczek, to informacja „brak paczek”; opcja dekretacji bez kontroli konta przeciwstawnego; przyciski [rozwiń] i [zwiń] wszystko; dodane rozciąganie okna, opcja wydrukowania listy, w przypadku błędu dekretacji rozbudowany komunikat o błędzie oraz informacja o szczegółowych błędach na liście przy każdej paczce, gdzie wystąpił błąd.
 • Eksport rachunków wirtualnych do pliku tekstowego – przeorganizowany interfejs i poprawki funkcjonalne, dodana opcja wyboru adresu do przelewu, z karty i zasobu.
 • Przegląd – Kontrahenci posiadający karty czynszowe – nowy przegląd kontrahentów i przypisanych im kart czynszowych z wyszukiwaniem i filtrami.
 • Przegląd kart czynszowych – dodano automatyczne chowanie przycisków nie mieszczących się na oknie do menu popup [Więcej…].
 • Dokumenty – formularz edycji – udostępniono do edycji pole Opis.
 • Druk książeczek - Parametry kodów kreskowych i kratkowania uwspólniono dla wszystkich modułów i przeniesiono do parametrów globalnych.
 • Przegląd rozrachunków karty czynszowej – optymalizacje pod kątem prędkości ładowania/filtrowania danych.
 • Edycja wzorów naliczania czynszu – uwspólniono interfejs przeglądu wzorów z systemem wzorów opartych na szablonach (uproszczonych).


DCM
 • Wydruki wspólnotowe – poprawki dot. Eksportu CSV oraz grupowania danych wg obiektów.


FK
 • Rozrachunki – usprawniono obsługę rozrachunków od strony karty czynszowej.
 • VAT-7 – dodano parametr pozwalający dostosować się do wymagań lokalnego Urzędu Skarbowego w zakresie liczenia pól związanych ze strukturą (netto pomniejszone strukturą).
 • Dokumenty księgi głównej – lista kwot – modyfikacja wyświetlania – gdy kwota zerowa, to wyświetla puste miejsce zamiast 0,00 – poprawia to czytelność zapisu.
 • Potwierdzenia sald – dodano rozróżnienie należności i zobowiązań znakiem +/-, optymalizacja prędkości w przypadku druku wg kart czynszowych, kwotę per saldo rozdzielono na WN i MA.
 • Nowy formularz PIT-8C: Informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych.
 • Konta – przegląd dokumentów wg konta – przebudowany interfejs, dodana legenda.
 • Plan budżetowy – przebudowa, poprawki funkcji kopiującej z innego admg/roku.
 • Noty wg rozrachunków – dodano edycję pola Opis oraz drukowanie wartości pola pod „treścią pisma”; umożliwiono generowanie i wydruk not ujemnych (korygujących).
 • Deklaracje VAT-7, PIT-8C, CIT-8 (+CIT-8/O) – dodano możliwość wysyłania deklaracji drogą elektroniczną. Szczegółowy opis procedury znajduje się w osobnym dokumencie. Domyślnie mechanizm ustawiony jest do wysyłania na bramkę testową ministerstwa. Aby umożliwić wysyłanie na bramkę produkcyjną, należy w parametrach globalnych administratora przełączyć odpowiednią opcję.
 • Przegląd kont oraz słownik kont analitycznych – kolumny BO zamieniono na aktualne Saldo.


Kasa
 • Import wyciągów – udogodnienia i poprawki w zakresie kontroli roku i miesiąca importowanego wyciągu, dodano ustawienie specjalne „SWRK w IBAN” – specyfika Banku Pocztowego, dodano automatyczną identyfikację karty na podstawie IBAN przy założeniu, że jest zgodne z ustawieniami kont wirtualnych; MT940 – dodano interpretację pola REF_OPIS (niektóre banki umieszczają w tym polu opis transakcji); dodano możliwość połączenia wczytanych z pliku wyciągów w jeden wyciąg; zoptymalizowano import wielu wyciągów z jednego pliku, dodano opcję przejścia do wczytanego wyciągu po pomyślnym imporcie.
 • Raporty kasowe / wyciągi bankowe – dodano możliwość szybkiego i wygodnego wprowadzania dokumentów kasowych/bankowych. Nowy tryb uaktywnia się w parametrach modułu Kasa.
 • Import wyciągów – autorozliczanie – dodano uwzględnianie kont z nadpłatą oraz konta głównego karty dla opcji „rozlicz wszystko na pierwsze konto”.
 • Przegląd operacji nierozliczonych – poprawiona logika rozliczania automatycznego/seryjnego.
 • Raporty kasowe – uszczelniono kwestie związane ze stanem początkowym i końcowym raportów, kontrolę podczas zamykania oraz automatyczne przeliczanie, jeżeli kolejny raport jest otwarty.


Media
 • Przeglądy i formularze liczników indywidualnych – dodana jednostka licznika; formularz licznika indywidualnego – przebudowa interfejsu, dodany podgląd stanu początkowego i końcowego.
 • Wydruk rozliczenia (Faktura) – lista liczników/odczytów – dodano kolumnę jednostka; lista pozycji i zaliczek – dodano grupowanie wg licznika i mianownika pozycji (uwzględniane w kolumnie jednostki miary).
 • Makra w pismach – funkcja tabLiczniki może od teraz drukować również jednostkę miary licznika.
 • Generowanie rozliczeń – zmiana podstawy dla numeracji dokumentów: od teraz rok do numeru dokumentu pobierany jest z paczki dokumentów.


Nadzorca
 • Dodano eksport tabel lub zestawów tabel do XML.


Sekretariat
 • Poczta elektroniczna – Przegląd Poczty: dodano wskaźnik postępu podczas usuwania elementów z folderu lub kosza; Przegląd Szablonów – dodano możliwość edycji szablonów (dopisz/popraw/usuń).
 • Edycja dokumentu dziennika – tworzenie relacji z admg, kth, obiektami etc. – poprawki i ujednolicenie procedur.
 • Folder przechowywania załączników podzielono wg roku i miesiąca na podfoldery postaci RRRRMM.


Windykacje
 • Sprawy - Ugody – dodano wydruk ugody; Pisma – dodano makra do drukowania ugody dla sprawy i ugód dla kontrahenta; Edycja ugody – dodano kontrolę sumy rat i możliwość manualnego ustalania rat.
 • Sprawy – formularz – odświeżony i poprawiony interfejs edycji.


Zgłoszenia
 • Realizacje zgłoszeń, przeglądów i remontów – dodano blokowanie pobierania tej samej pozycji dokumentu magazynowego wielokrotnie; dodano wiązanie materiału z konkretną realizacją (wykonawcą).
 • Przegląd – Zgłoszenia (okres) – precache’owany szybki przegląd i edycja zgłoszeń z rozbudowanymi opcjami filtrowania oraz szybkim wyszukiwaniem.Wersja 15.05.12.0


Ogólne
 • Poprawiono obsługę i zgodność ze standardem kolejnych wielu okien systemu.
 • Wydruki przelewów (Czynsze, Przelewy) – wyrównany standard domyślny druku znaków w kratkach.
 • Wybór Admg/roku/miesiąca – poprawki usprawniające pracę z oknem dialogowym.
 • Poprawione zarządzanie pamięcią przydzielaną aplikacji.
 • Przeglądy (listy) – wszystkie przeglądy oparte bezpośrednio na danych z tabel bazy danych posiadają teraz opcję wymuszenia odświeżenia przeglądu (Ctrl+O).
 • Uprawnienia – dodano nowe uprawnienie „Dostęp do danych – logowanie KTH” – dostęp do hasła logowania kontrahenta.
 • Słownik kontrahentów – telefony, emaile, nr dow.os. oraz indeks przeniesiono do indeksu szybkiego wyszukiwania jednocześnie likwidując przełącznik w opcjach dodatkowych wyszukiwania. Aby odszukać wg nr telefonu należy wprowadzać tylko cyfry bez spacji i innych znaków (jednym ciągiem).
 • Okno do zaznaczania administracji/nieruchomości/obiektów etc. – dodano możliwość zaznaczania wielu pozycji (przytrzymując SHIFT) lub odznaczania wielu (przytrzymując ALT).


Czynsze
 • Dokumenty – korekty zbiorcze – wydruk – przeorganizowano okno dialogowe, dodano zakładki, dodano grupowanie składników, filtr typów dokumentów oraz filtr zaawansowany, dodano pasek postępu przy druku z paczki.
 • Rozliczenia roczne – podgląd wyniku rozliczenia – dodano rozciąganie okna, poprawki estetyczne, dodano możliwość zaznaczania wybranych wierszy rozliczenia do dalszego przetwarzania.
 • Naliczenia miesięczne – dodano możliwość automatycznego księgowania naliczeń, zmieniono wybierak administracji, poprawiona obsługa błędów naliczania. Dodano możliwość kontroli duplikacji składników zaliczeniowych w danym miesiącu.
 • Przegląd rozrachunków karty czynszowej – optymalizacja prędkości pracy z oknem, wartości doczytywane są niezależnie od głównego filtrowania przeglądu.
 • Wzory – kopiowanie – poprawiono procedurę kopiowania wzoru.
 • Słowniki danych globalnych, obiektów, zasobów, kart – rozszerzono pole opis do 1024 znaków, poprawione przeglądy danych i słowniki danych.
 • Karta czynszowa – wysyłanie pisma z poziomu karty – dodano możliwość wysyłki przez E-mail jako PDF.
 • Pisma – drukowanie wg kart czynszowych – dodano możliwość filtrowania wg posiadania adresu email.
 • Dokumenty – dekretacja paczek do FK – poprawiona czytelność przeglądu i komunikatów.
 • Dokumenty (formularz i naliczanie) – dodano datę sprzedaży z opcją sprzedaży ciągłej (tylko miesiąc i rok).


FK
 • E-Deklaracje – dodano możliwość wydruku UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).
 • Przegląd i słownik planu kont – poprawiona obsługa admg/rok/miesiąc, poprawione formatowanie konta, wyliczanie salda sukcesywnie „na boku” poprawia komfort wyszukiwania konta.
 • Import planu kont – z innej administracji – procedura poprawiona.
 • Dokumenty księgi głównej – ujednolicono okno przeglądu dokumentów, edycji nagłówka oraz pozycji dokumentu. Ujednolicono metody generowania dokumentów i pozycji. Ujednolicono parametr „zapis pozycji dla konta przeciwstawnego”.
 • Schematy księgowania – poprawki wizualne, dodana edycja pola kolejność, rozbudowa schematów indywidualnych kth.
 • Dokumenty księgi głównej – relacja z rozrachunkami – relację dokumentu z rozrachunkiem przetworzona na relację pozycji dokumentu z rozrachunkiem.
 • Dokumenty księgi głównej – nowe okno edycji pozycji dokumentu:  Okno zachowuje wszystkie funkcjonalności wersji poprzedniej przy łatwiejszej obsłudze i czytelności. Na górze okna widnieje typ, nr i opis dokumentu. Konta można wprowadzać na trzy sposoby: wpisując całe konto bezpośrednio w okienku wprowadzania (po wpisaniu pierwszych trzech znaków syntetyka zostanie rozpoznana i format konta zaktualizowany), za pomocą słownika kont analitycznych (strzałka w dół lub czerwona książeczka) oraz za pomocą dialogu budowania konta (strzałka w górę lub zielona książeczka). Po wprowadzeniu konta – jeżeli konto figuruje w systemie (w aktualnej administracji i roku) to zostaje wczytany jego opis oraz salda WN i MA. Jeżeli konto nie istnieje, to jeżeli konto (bazując na syntetyce) dotyczy kontrahenta, to wczytana zostaje nazwa kontrahenta, w przeciwnym razie pokazywany jest jedynie opis syntetyki. Kwoty wypełniają się automatycznie „na krzyż” (tj. przeciwne strony dla konta przeciwstawnego). Wypełnianie konta przeciwstawnego jest opcjonalne – jeżeli konto nie zostanie wpisane, to pozycja przeciwstawna nie zostanie utworzona (przy włączonym parametrze zapisu pozycji dla przeciwstawnego). W pkt.3. można wprowadzić opis pozycji. Opcjonalnie można oznaczyć zapis jako „pozabilansowy” lub „symetryczny”. W przypadku, gdy pozycja ma tworzyć lub realizować rozrachunek, wykorzystujemy ostatnią sekcję okna. Aby móc skorzystać z tej opcji należy wprowadzić konto rozrachunkowe. Jednej pozycji można przypisać tylko jeden rozrachunek lub jedną realizację. Po utworzeniu/przypisaniu za pomocą tego samego przycisku można podejrzeć formularz rozrachunku/realizacji. Poniżej przycisków w tabeli wyświetlone są podstawowe informacje o utworzonej relacji.
 • Przegląd przekrojowy rozrachunków – rozbudowa (rozciąganie okna, przywracanie ustawień domyślnych, poprawki), od teraz jest to domyślny przegląd rozrachunków.
 • Deklaracje podatkowe – dodano deklarację kwartalną VAT-7K. Formularz można wprowadzać tylko w miesiącach 3, 6, 9 i 12.
 • Przegląd syntetyk – poprawione, rozbudowane, dodana kolumna R (rozrachunkowe).


Kasa
 • RK/WB – poprawiona kontrola stanu początkowego i końcowego kolejnych raportów.
 • Import wyciągów bankowych – edycja wyciągu – wyszukiwanie kontrahenta – wprowadzono nową metodę wyszukiwania kontrahenta oraz zmieniono domyślną metodę wyszukiwania kontrahenta na nową. Nowa metoda oparta jest na słowniku wyszukiwania z klawiatury poprzez wprowadzanie minimalnej koniecznej liczby znaków (np. szukamy Jana Kowalskiego – wpisujemy „jan kow”).
 • Import wyciągów bankowych – poprawione łączenie wyciągów, poprawiona interpretacja bloku „:86:” w formacie MT-940.Media
 • Wydruki zużyć – rozszerzenie druku wartości zużycia do 4 miejsc po przecinku.
 • Wydruk rozliczenia – odczyty liczników – jeżeli w okresie rozliczenia pojawia się stan początkowy, to odczyty drukowane są począwszy od tego stanu początkowego. Data „stanu urządzeń pomiarowych” zmieniona na datę wynikającą z pozycji rozliczenia (ostatnia data „do”).
 • Import odczytów z pliku tekstowego – przebudowa, optymalizacja.
 • Średnie zużycie – przebudowa i rozbudowa – dodano ustawienia indywidualne „dziel przez” oraz „mnożnik” dla poszczególnych typów mediów.
 • Wprowadzanie odczytów (seryjne) – przy wyłączonej opcji „akceptuj zerowe odczyty” zero powoduje pominięcie wiersza.
 • Wydruk rozliczenia – ujednolicony dialog wydruku, uproszczony i przebudowany. Dodana możliwość drukowania graficznego nagłówka, podpisu i stopki (ustawiane w parametrach globalnych systemu), wydruk zwężony w pionie.
 • Dokumenty (formularz i rozliczanie) – dodano datę sprzedaży z opcją sprzedaży ciągłej (tylko miesiąc i rok).


Przelewy
 • Przelewy – formularz – poprawiona obsługa kont bankowych.


Sekretariat
 • E-mail – formularz edycji wiadomości – załączniki przeniesiono na górę okna, uelastyczniono pasek narzędzi edytora HTML.
 • Przegląd poczty przychodzącej i wychodzącej – poprawione filtrowania przeglądów.
 • E-mail – lista nadawcza – zmiana działania przycisku „Usuń” – od teraz, gdy są zaznaczone pozycje, to usuwane będą wszystkie zaznaczone. Jeżeli żadna pozycja nie jest zaznaczona, to usuwana jest pozycja aktualnie wskazywana przez kursor wyboru wiersza. Dodano możliwość wydrukowania listy nadawczej.


Windykacje
 • Sprawa – edycja sprawy – poprawione usterki edycji manualnej danych.


Wkłady
 • Wydruki dokumentów – poprawiony układ, dodana kolumna %VAT, dodane podsumowanie wg VAT.
Wersja 15.08.07.0


Ogólne
 • Skrypty – do systemu dodano możliwość pisania skryptów w pseudojęzyku składnią zgodnym z wyrażeniami w j. Clarion. Instrukcja korzystania ze skryptów znajduje się w osobnym dokumencie.
 • UniDruk – wspólny silnik wydruków tabelarycznych – przebudowano wygląd wydruków poprawiając czytelność.
 • Optymalizacje funkcji startowej systemu.
 • Optymalizacje całości systemu pod względem zużycia pamięci i stabilności.
 • Uniwersalny pasek postępu wskazuje od teraz czas pozostały do końca operacji, jeżeli można go wyliczyć.
 • Nowa funkcja ogólnego zastosowania „CalkaDzienna”. Funkcja pozwala na całkowanie lub różniczkowanie dyskretne funkcji w określonych przedziałach dat (lub dowolnych wartości argumentów) i z określoną precyzją. Opis w osobnym dokumencie.
 • Kontrahenci – dodano pole Autoryzacja, gdzie umieszczać należy informacje dot. Autoryzacji (np. telefonicznej) kontrahenta. W przypadku, gdy kontrahent będzie chciał (np. telefonicznie) uzyskać określone informacje na temat swojego lokalu etc., to za pomocą nowego przycisku [Autoryzacja] (dodany w słowniku kth, kart i innych często używanych oknach) operator informuje system o zaistnieniu tego faktur oraz uzyskuje informacje specyficzne danego kth na temat autoryzacji, jeżeli takie dane wprowadzono.
 • Zasoby – edycja – poszerzono limit znaków w polu Uwagi.
 • Nadzorca – dodano funkcję „Analiza autoryzacji” pozwalającą na analizę ilościową wykonanych autoryzacji.
 • Funkcja „AdresKth” – dodano parametr DZIEL=N;M. Opis w osobnym dokumencie.


Czynsze
 • Karty – przegląd rozrachunków wg kart czynszowych – optymalizacje pod kątem szybkości i wygody pracy.
 • Karty – Przekazanie lokalu – nowa funkcjonalność wspomagająca przekazywanie lokalu z karty do karty.
 • Operacja – Naliczanie odsetek – Odsetki ustawowe – funkcja przebudowana i odświeżona, poprawiony interfejs, usprawniono wybór typów kart i kont czynszowych, poprawiono wybór administracji.
 • Karty – Czynsz bieżący – przebudowano.
 • Karty – Automatyczna korekta naliczeń – funkcja wspomaga wykonanie korekt naliczeń dla karty lub wielu kart w przypadku zmiany stawek czynszowych lub przy przekazywaniu lokalu.
 • Karty – edycja – dodano wyróżnianie zakładki „Uwagi” jeżeli pole uwag jest wypełnione.
 • Wydruki – Wykazy – Wykaz dokumentów – dodano filtry wg kont i typów dokumentów.
 • BO rozrachunków – rozbudowano możliwości edycji i ustanawiania BO rozrachunków, od teraz można wybierać konta indywidualnie oraz łatwo zorientować się, które konta posiadają takowe BO.
 • Pisma – dodano makra „Kontrahent – nazwa (dzielona)” oraz „Nazwa z karty + dodatkowa nazwa (1-3/3)” do drukowania nazwy kth w wielu liniach w przypadku długich nazw.
 • Wydruk faktur – dodano możliwość drukowania grafik nagłówka, podpisu i stopki.


DCM
 • Analizy – Analiza statystyczna zasobów – funkcja przebudowana i odświeżona.


Faktury
 • Wydruk faktur – dodano możliwość drukowania grafik nagłówka, podpisu i stopki.


FK
 • Rozrachunki – przegląd – optymalizacje prędkości ładowania listy rozrachunków.
 • Dokumenty – edycja pozycji – kwoty przeciwstawne pojawiają się dopiero po wprowadzeniu konta przeciwstawnego, aby zapobiec dwuznaczności interfejsu; dodano możliwość podpowiedzi opisu pozycji w kolejnych wprowadzanych pozycjach (haczyk obok pola Opis); dopuszczono litery w numerze konta; dodano automatyczne poprawianie kwot w pozycji przeciwstawnej.
 • Miesiące księgowe – zamykanie – dodano możliwość zamykania wielu miesięcy na raz.
 • Księgowanie dokumentów – optymalizacje prędkości i stabilności.
 • Wydruki z planu kont – zmiana metody podsumowywania wydruków – od teraz do podsumowania brane są tylko konta najniższego poziomu (syntetycznego lub analitycznego), aby wyeliminować powielone wartości; dodano filtr na konta z zerowymi obrotami.
 • Noty na bazie rozrachunków – dodano konto czynszowe, aby można było precyzyjnie określać warunki migracji danych do modułu Czynsze.
 • Operacje – Kopiuj dokument z innego miesiąca/admg – funkcja przebudowana, dodano możliwość wyboru sposobu przekształcania daty dokumentu, dodano możliwość kopiowania wielu dokumentów na raz, dodano edycję nagłówków kopiowanych dokumentów, dodano pasek postępu operacji.
 • Deklaracje podatkowe – dodano możliwość składania korekt deklaracji z załącznikiem ORD-ZU oraz możliwość wydrukowania formularza ORD-ZU.
 • Deklaracje i e-deklaracje – dodano formularze deklaracji VAT-7(15), VAT-7K(9), CIT-8(22), VAT-27(1), VAT-27K(1).
 • Słownik towarów i usług – dodano pole towar/usługa - konieczne do prawidłowego generowania deklaracji VAT-27.
 • Rejestry – Przepisanie faktur – przebudowano funkcję, poprawiono interfejs, dodano możliwość kopiowania faktur wraz z dekretem FK, dodano automatyczną konwersję zapisów do aktualnej deklaracji VAT-7.
 • Wydruk faktur – dodano możliwość drukowania grafik nagłówka, podpisu i stopki.
 • Import dekretów z pliku tekstowego – poprawiono zapis daty płatności, dodano haczyk opcji „Zatwierdzaj”.


Kasa
 • Import wyciągów – dodano możliwość decydowania o wyświetlanych kartach podczas edycji manualnej; dodano nowy słownik do szybkiego odnajdywania kth podczas edycji manualnej; dodano obsługę SWRK wyciągów MT-940 banku ING.
Kron
 • Nowy moduł działający po stronie serwera aplikacji pozwalający na planowanie i wykonywanie operacji automatycznych – funkcji, skryptów.


Media
 • Rozliczenia – wydruk faktur – rozbudowano opcje adresowania; dodano informację o jednostce; dodano nie drukowanie terminu płatności w przypadku nadpłat; dodano haczyki pozwalające na sterowanie użyciem pól pieczątka i opis; dodano filtr wg typów dokumentów w paczce.
 • Import odczytów z pliku tekstowego – dodano odczytywanie kolumny 6 – „metoda”.


Przelewy
 • Reorganizacja bazy danych przelewów umożliwiająca sprawne wykonywanie operacji seryjnych na wielu przelewach w wielu administracjach.
 • Generowanie przelewów w formie Elixir-0 – zrezygnowano z filtru wg konta bankowego, dodano wybór administracji, dodano możliwość manualnego zaznaczania poszczególnych przelewów, dodano możliwość generowania osobnych plików/admg.


Sekretariat
 • Lista nadawcza – dodano opcję unikania oraz usuwania duplikatów.


Windykacje
 • Przeglądy spraw – dodano możliwość sortowania wg nr sprawy, daty początkowej i końcowej oraz filtr „pokazuj archiwalne” (zamknięte) sprawy.
 • Sprawy – Ugody – dodano możliwość generowania rat ugody bez rozrachunków.


Zgłoszenia
 • Realizacje oraz Zmiana stawki roboczogodziny – dodano możliwość wprowadzania narzutów w kwocie zamiast w procentach.
 • Wydruk analizy wg nieruchomości – dodano drukowanie liczby godzin.
Wersja 15.08.18.0


Ogólne
 • Wszystkie moduły – dodano obsługę klawiszy F2-F12 jako skróty do przycisków na pasku narzędzi. Wyjątki: klawisz F9 – wywołanie zmiany admg/rok/miesiąc; F10 – przełączenie modułu.
 • Optymalizacje wewnętrzne – poprawa stabilności, szybkości pracy i uruchamiania, optymalizacje powiązań między modułami.
 • Modernizacja paska postępu operacji.


Czynsze
 • Dokumenty – Wydruk naliczeń pionowy – funkcja zmodernizowana i rozbudowana.


Faktury
 • Wydruk zestawienia – rozszerzono drukowane informacje o administracji.


FK
 • Rejestr – VAT-7 – poprawka kosmetyczna wydruku deklaracji VAT-7(15).


Sekretariat
 • Email – poprawka umożliwiająca wysyłanie emaili z plikami osadzonymi za pośrednictwem protokołu https.Wersja 15.08.21.0


Ogólne
 • Kolejne optymalizacje wykorzystywanych zasobów.


Czynsze
 • Karty czynszowe – dopisywanie nowej karty – zabezpieczono dopisywaną kartę przed ewentualną modyfikacją podczas wyboru kontrahenta.
 • Karty czynszowe – przegląd rozrachunków karty – wprowadzono optymalizacje i poprawki.


FK
 • Rejestr zakupu/sprzedaży – umożliwiono wydruk każdego dokumentu w formie faktury; dodano legendę dla kolumn Z, R, W; Słownik pozycji deklaracji VAT-7 – dodano podgląd pełnego opisu wybranej pozycji pod listą.
 • Rejestr – VAT-7 – E-deklaracje – szablon deklaracji VAT-7(15) zaktualizowano do wersji 1-1E.Wersja 15.11.04.0


Ogólne
 • Kolejne optymalizacje globalne.
 • UniImport – dodano możliwość zapisu/odczytu ustawień translatora.
 • Słownik kontrahentów – poprawiono wydruk (wykaz), poprawione zachowanie się kolumn przeglądu.
 • Odświeżone okno logowania.


Czynsze
 • Wydruki / Wykazy / B / Wydruk danych technicznych karty – poprawiono sumowanie kolumn.
 • Druk pism/książeczek – przycisk [Zaawansowane] – w przypadku, gdy jest wypełniony filtr zaawansowany dodano pogrubianie czcionki przycisku i czerwony wykrzyknik.
 • Dokumenty – Rozłożenie zaległości na raty – dodano możliwość edycji poszczególnych rat.
 • Karty czynszowe – edycja – uwagi – dodano możliwość wydruku notatek.
 • Pisma – ujednolicono mechanizmy generowania i drukowania pism, limit wielkości pisma zwiększono z 64kB na 3MB. Dodano nowy mechanizm druku pism – HTML. Aby korzystać z druku pism HTML należy zainstalować rozszerzenie DHTMLED.MSI (folder Programy/PrintHtml) oraz mieś zainstalowany PDFCreator w wersji 2.0.0. Dodano nowe makro SCZ3 generujące tabelę naliczeń dla pisma formatu HTML.
 • Wydruki / Zestawienia / Obrotów i sald z podziałem na obiekty – dodano również wersję z podziałem na nieruchomości, przebudowano i poprawiono wydruk, zmieniono metodę określania zakresu oraz filtrów, dodano filtry wg kont i typów obiektów, poprawiono grafikę wydruków i metody sumowania.
 • Karty czynszowe – rozrachunki – dodano możliwość filtrowania tekstowego wg konta fk, konta czynszowego, opisu i symbolu bazowego.
 • Dokumenty / Noty odsetkowe / Tworzenie – optymalizacje prędkości generowania not.
 • Dokumenty / Przeksięgowanie nadpłat – nowa funkcja umożliwiająca seryjne przeksięgowanie nadpłat na niedopłaty w ramach danego kontrahenta.


FK
 • Rozrachunki – Przegląd przekrojowy – przebudowano interfejs zakresu i filtrów oraz mechanizm wczytujący rozrachunki. Logika wyboru zakresu została uproszczona: operator musi najpierw zdecydować o kryterium podstawowym (Nie rozliczone, Rozliczone od-do, Termin płatności od-do, Data dokumentu od-do lub wg kontrahentów), następnie może wybrać filtry dodatkowe spośród nie wybranych kryteriów.
 • eDeklaracje – okno generowania i wysyłania – dodano przycisk [Formularze] – wyświetla listę formularzy przypiętych do sesji wysyłania.
 • Kopiowanie dokumentu z innego admg/miesiąca – poprawiono zerowanie liczby dziennika przy kopiowaniu dokumentu.
 • Faktury rejestru sprzedaży i zakupów – dodano automatyczne podpowiadanie pozycji deklaracji po wybraniu stawki VAT (wyjątek – dokumenty obciążenia odwrotnego WOO, gdzie stawkę i pozycję należy określać osobno).
 • Dokumenty księgi głównej – dodano możliwość korzystania z przepisywania opisu pozycji również w dokumentach generowanych z poziomu faktur rejestru zakupu/sprzedaży; dodano możliwość obsługi wielu realizacji z poziomu jednej pozycji dokumentu FK oraz możliwość usunięcia realizacji w przypadku pomyłki.


Kasa
 • Import wyciągów – format MT940 – dodano obsługę wyjątków formatu dla banku ING, przyspieszono automatyczne rozliczanie podczas importu wyciągu; uszczelniono import jednoczesny do wielu administracji.
 • Przeglądy i słowniki RK/WB – ujednolicono flagi informujące o statusie raportów. Dotychczasowe znaczniki zamieniono na trzy kolumny: Ka, Fk, Cz – oznaczające kolejno status w module Kasa, FK i Czynsze. Szczegóły wyjaśnia przycisk [Legenda] na oknie przeglądu.
 • Zamykanie i otwieranie RK/WB – przebudowa/uproszczenie korzystania z mechanizmu. Od teraz zamykanie automatycznie dekretuje, zatwierdza, przesyła do czynszów i księguje w czynszach, natomiast otwieranie wykonuje te czynności w odwrotnej kolejności. Ujednolicony mechanizm kontroli pozwala w łatwy sposób zidentyfikować ewentualne błędy podczas zamykania.
 • Okno rozliczania pozycji dokumentu kasowego/bankowego – zmiana: od teraz pokazuje rozrachunku z obydwu stron, przy czym te ze strony przeciwnej z kwotami o znaku przeciwnym; pozwala na powiązania pozycji z rozrachunkiem ze strony przeciwnej; dodano możliwość manualnego ustalenia strony (przełącznik na dole okna wn/ma).
 • Przegląd RK/WB – poprawiono podgląd dekretu FK, dodano podgląd powiązanej paczki czynszowej.


Media
 • Liczniki – odczyty (indywidualne i zbiorcze) – dodano pole „korekta”. Pozwala na modyfikację wartości stanu licznika bez ingerencji w wypełnione lub zaimportowane pole stanu licznika.
 • Przegląd paczek medialnych – otwieranie paczki – dodano automatyczne wyksięgowanie i usunięcie przesłanej paczki czynszowej; przesyłanie do czynszów – dodano automatyczne zamykanie paczki przed przesłaniem; dodano podgląd rozliczeń paczki oraz podgląd przesłanej paczki czynszowej; dodano rozciągalność okna.Nadzorca
 • Narzędzia / F.Specjalne / Duplikaty kth – nowa funkcja wyszukująca zduplikowanych kontrahentów. Wyszukiwać można na podstawie nazwy, NIPu i PESELu.
 • Narzędzia / F.Specjalne / Kontrola rozrachunków (CZ i FK) – nowa funkcja pozwalająca dokonać kontroli krzyżowej kont czynszowych z rozrachunkami (CZ) lub kont FK z rozrachunkami (FK).
 • Przegląd / Lata obrotowe – dodano podgląd statusów lat obrotowych w poszczególnych modułach.


Sekretariat
 • Kopertowanie – dodano możliwość drukowania listy nadawczej na bazie wybranej listy kontrahentów.
 • Moje sprawy – dodano kolumnę Nr (liczba dziennika lub numer zgłoszenia); dodano możliwość sortowania i wyszukiwania tekstowego wg Nr.


Windykacje
 • Sprawy – tworzenie pozycji w sprawie czynszowej – dodano możliwość generowania przeksięgowania czynszowego na bazie istniejących pozycji finansowych sprawy.
 • Sprawy – pozycje finansowe, ugody, raty – rozrachunki – zmiana, aby zawsze wyświetlało stan ostateczny rozrachunku, bez względu na wybraną datę.Zgłoszenia
 • Wydruki – trzy starsze wydruki z przeglądów wg obiektów/słowników zastąpiono jednym nowym, rozbudowanym wykazem (można wydrukować samą tabelę lub tabelę z opisami zgłoszeń).Wersja 15.11.12.0


Ogólne
 • Uszczelniono zachowanie w przypadku zamkniętego roku.


Czynsze
 • Rozliczenia roczne – funkcja DJT – poprawiona usterka powodująca wyliczanie zerowych jednostek rozliczeniowych.
 • Drukowanie faktur – dodano możliwość wysyłki pocztą elektroniczną za pośrednictwem ADAEmail.
 • Karty czynszowe – Czynsz bieżący – na oknie i na wydruku dodano nazwę dodatkową z karty czynszowej (współposiadacz).


Faktury
 • Drukowanie faktur – dodano możliwość wysyłki pocztą elektroniczną za pośrednictwem ADAEmail.


FK
 • Dokumenty księgi głównej – edycja pozycji – dodano podgląd rozrachunku pochodzącego od dokumentu rejestru sprzedaży źródłowego dla bieżącego dokumentu księgi głównej.
 • Drukowanie faktur – dodano możliwość wysyłki pocztą elektroniczną za pośrednictwem ADAEmail.
 • Przegląd rejestru zakupów/sprzedaży – kompleksowa przebudowa i poprawienie komfortu pracy, uszczelnienie zabezpieczeń przed pomyłkami.
 • Plan kont – edycja konta – dodano nowe pole „Konto na nowy rok”. Pole służy do wprowadzenia numeru konta, które zastępuje dane konto w roku kolejnym. Mechanizm działa w momencie przepisywania planu kont na nowy rok oraz generowania dokumentu BO. Funkcja wspomaga przekształcenia planu kont na przełomie roku. Analogicznie rozbudowano wzorce planów kont.
 • Otwieranie nowego roku – uszczelniono mechanizm synchronizacji lat księgowych FK z latami obrotowymi pozostałej części systemu.


Kasa
 • Import wyciągów – uproszczono mechanizm zarządzania przełącznikiem „podlega/nie podlega rozliczeniu”. Od tej wersji przełącznik pojawia się tylko w sytuacji nieokreślonej, tj. jeżeli pozycja jest „nie związana” i nie określono operacji kasowej.


Sekretariat
 • ADAEmail – formularz edycji wiadomości oraz lista nadawcza – ujednolicono i uszczelniono mechanizm generowania adresatów wiadomości.
 • Przegląd poczty przychodzącej/wychodzącej – dodano możliwość dodawania seryjnie wielu kontrahentów (adresatów) na bazie wybranych kryteriów (budynki, zasoby, etc…). Drukowanie – dodano możliwość przekazania listy adresatów do drukowania kopert lub pocztowej listy nadawczej.
 • Poczta przychodząca – edycja – w przypadku ustalenia dokumentu źródłowego dodano automatyczne przekazywanie wszystkim pracownikom, którym przekazano wcześniej dokument źródłowy.
 • W przeglądzie poczty przychodzącej w oknie przekazania dokumentu pracownikowi dodano możliwość zaznaczenia osoby odpowiedzialnej. Funkcja przydatna w przypadkach przekazania tego samego dokumentu kilku osobom.  

---