Moduł UNIFAK - Konfiguracja - 1. Domyślne

1. Domyślne

Logo

Sekcja logo pozwala na dodanie znaku graficznego - logo przedsiębiorstwa. Logo umieszczone jest na wydruku po lewej stronie sekcji "Sprzedawca" - obok nazwy i danych sprzedawcy.

Plik - określa plik graficzny na dysku komputera, który bedzie wstawiany jako logo. Można zlokalizować wybrany plik za pomocą standardowego okna dialogowego wyszukiwania plików dostępnego pod przyciskiem z ikoną folderu. Po prawej stronie znajduje się podgląd wybranego obrazu. Dostępne formaty graficzne: bmp, jpg/jpeg, gif.

Drukuj logo - przełącznik określający, czy wybrany obraz logo drukować na dokumentach. Aby wybrany obraz był widoczny na wydrukach, przełącznik musi być zaznaczony.

Oryginały / kopie

Sekcja pozwala określić domyślną liczbę oryginałów i kopii dla każdego drukowanego dokumentu. Dodatkowo pozwala wyłączyć drukowanie tekstu "oryginał"/"kopia" w nagłówku.

Duplikaty

Określa, czy domyślnie moduł ma drukować "duplikaty". Dodatkowo pozwala wyłączyć dodatkowy opis duplikatów w nagłówku wydruku.

Przelewy

Określa, czy domyślnie moduł ma drukować przelewy w stopce wydruku. Forma druku przelewu dopasowana jest do papierowych szablonów dostępnych na zamówienie u producenta/dystrybutora.

W przypadku, gdy użytkownik chce wydrukować przelew, ale nie posiada papieru z formularzem przelewu, program pozwala wydrukować dokument wraz z naniesionym odpowiednim formularzem - domyślne ustawienie drukowania formularza określa przełącznik "Drukuj formularz przelewu".

Odbiorca

Na dokumencie zawsze drukowany jest nabywca. Czasami odbiorca faktury różni się od nabywcy - moduł drukuje w takiej sytuacji również dane odbiorcy. Przełącznik w tej sekcji pozwala wymusić nie drukowanie odbiorcy.

Adres do korespondencji

Wydruki UniFak zostały zaprojektowane tak, aby w wygodny sposób można było rozsyłać dokumenty do klientów przedsiębiorstwa. Adres do korespondencji drukowany jest w miejscu, które po złożeniu papieru na trzy części wypada w okienku adresowym szerokiej koperty listowej.

Przełącznik w tej sekcji pozwala wyłączyć drukowanie adresu do korespondencji.

Sprzedawca (admg)

Sekcja określa sposób drukowania nazwy i adresu przedsiębiorstwa sprzedającego.

Opcja Nazwa+Adres pobiera dane o firmie z pól Nazwa i sekcji Adres rekordu tabeli Administracji.

Alternatywnie można skorystać z definicji pieczątki określonej przez użytkownika dla danej Administracji. Pieczątka składa się z maksymalnie czterech linii tekstu, przy czym część stanowi nazwa, a część pozostałe dane firmy.

Przełącznik "Liczba wierszy nazwy" określa ile wierszy pieczątki stanowi nazwa firmy. Określenie liczby wierszy nazwy jest wymagane w przypadku pieczątki, ponieważ na wydruku dokumentu nazwa firmy jest drukowana większą, pogrubioną czcionką.